นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ Yuckube มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าดังต่อไปนี้

1. การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า

  • ชื่อและนามสกุล
  • ที่อยู่
  • อีเมล์
  • เบอร์โทรศัพท์

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล

  • Yuckube จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้าและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

3. Yuckube จะให้ข้อมูลลูกค้ากับใครบ้าง

  • บริษัทที่จัดส่งสินค้า Kerry Express, Flash Express
  • พาร์ทเนอร์ด้านการตลาด Facebook, Google

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

  • Yuckube จะจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเอาไว้จนกว่าลูกค้าจะติดต่อเพื่อขอลบข้อมูล

5. การขอลบ / แก้ไข / เปลี่ยนแปลงข้อมูล

  • ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่ เพื่อจัดการข้อมูลของตนเอง
  • รวมทั้งลูกค้าสามารถติดต่อ www.facebook.com/Yuckube เพื่อแจ้งความประสงค์ได้